• دوره آمادگی جسمانی

  • هزینه ثبت نام در دوره : 2,800,000 ریال

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/8/12
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/9/5 تاریخ پایان دوره : 1398/9/5
    • دوره آمادگی جسمانی
    • مدرسان