• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • دوره آمادگی جسمانی
  دوره آمادگی جسمانی

  تاریخ شروع: 1398/9/5
  آموزش دوره های مبارزات ترکیبی ،کاراته ،دفاع شخصی -بزرگسالان
  آموزش دوره های مبارزات ترکیبی ،کاراته ،دفاع شخصی -بزرگسالان

  تاریخ شروع: 1398/8/12
 • دوره آمادگی جسمانی
  دوره آمادگی جسمانی

  تاریخ شروع: 1398/9/5
  آموزش دوره های مبارزات ترکیبی ،کاراته ،دفاع شخصی -بزرگسالان
  آموزش دوره های مبارزات ترکیبی ،کاراته ،دفاع شخصی -بزرگسالان

  تاریخ شروع: 1398/8/12

مدرسان

اخبار و بلاگ