• دوره آمادگی جسمانی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,800,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/8/12
  نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/9/5 تاریخ پایان دوره : 1398/9/5
  • دوره آمادگی جسمانی
  • مدرسان